17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

competition

cuộc tranh tài, cuộc thi đấu

Xóa

win

thắng

Xóa

skiing

môn trượt tuyết; sự trượt tuyết

Xóa

prize

giải, giải thưởng

Xóa

cartoon

phim hoạt hình