17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

wall

tường, bức tường

Xóa

festival

lễ hội

Xóa

clogs

chiếc guốc

Xóa

costumes

trang phục, áo quần

Xóa

folk

dân tộc, dân gian

Xóa

parades

cuộc diễu hành