Giả lập hội thoại


I am your waitress, Mary.

Tôi là phục vụ của quý khách, Tên tôi là Mary.

Hello, Mary. We are all pretty hungry tonight!

Xin chào Mary. Tối nay tất cả chúng tôi đều rất đói!

While you are looking over the menu, can I interest you in an appetizer?

Trong khi quý khách xem thực đơn, tôi muốn biết yêu cầu của quý khách cho món khai vị được không?

An appetizer sounds good. Do you have a special menu?

Món khai vị nghe tuyệt đấy. Mình có thực đơn đặc biệt không?

They are listed on the first page of the menu.

Chúng được liệt kê trên trang đầu tiên của thực đơn.

The coconut shrimp looks good. Have you ever had that?

Món tôm dừa trông rất ngon. Mình đã có món này chưa?

Yes, it is excellent!

Có, món đấy rât tuyệt!

Good, I'll take that then.

Tốt, tôi sẽ gọi món này.

Would you like to split that and choose another appetizer for half price to share?

Quý khách có muốn dùng món tôm dừa với món khai vị khác bằng nửa giá để dùng chung không ạ?

Good. In that case, we'll also take an order of onion rings. Thank you!

Hay đấy. Nếu thế, chúng tôi cũng sẽ gọi thêm món hành tây chiên giòn. Cảm ơn!