Giả lập hội thoại


My name is Mary, and I will be your waitress tonight.

Tên tôi là Mary, và tôi sẽ người phục vụ cho quý khách trong tối nay.

Thank you, Mary. We have been looking forward to trying out this restaurant.

Cảm ơn, Mary. Chúng tôi rất mong được thử các món ăn ở nhà hàng này.

Before your main course, would you like to order an appetizer?

Trước khi quý khách gọi món chính, quý khách có muốn gọi món khai vị không?

Sure, that sounds great. Where are your appetizers listed?

Chắc chắn rồi, Nghe hay đấy. Món khai vị của mình được liệt kê ở đâu?

There is a special appetizer menu right here in the center of the table.

Có một thực đơn món khai vị đặc biệt ngay tại trung tâm của bàn.

The chicken and cheese quesadilla looks good. Is that pretty good?

Thịt gà và phô mai quesadilla trông rất ngon. Đây quả là điều tuyệt vời đấy nhỉ?

You know, that is one of my favorites!

Bạn biết đấy, đó là một trong những món ăn yêu thích của tôi!

OK, I'll take one order of that.

OK, tôi sẽ gọi món này.

You could choose another appetizer for half price to share.

Quý khách có thể chọn một món khai vị khác bằng nửa giá để dùng chung.

Perfect! Please add on an order of onion rings.

Thật tuyệt đấy! Xin vui lòng thêm món hành tây chiên giòn nữa.