Giả lập hội thoại


My name is Mary, and I will be your server this evening.

Tên tôi là Mary, và tôi sẽ người phục vụ cho quý khách trong chiều tối nay.

Hi Mary. We are really looking forward to a great meal here.

Xin chào Mary. Chúng tôi thực sự mong đợi một bữa ăn tuyệt vời ở đây.

Can I interest you in an appetizer to start out?

Quý khách muốn bắt đầu bằng món khai vị không ạ?

I would love an appetizer. Are they listed in the menu?

Tôi rất thích món khai vị. Chúng có được liệt kê trong thực đơn không?

We have our daily appetizers listed on the board over there on the wall.

Chúng tôi có món khai vị hàng ngày được liệt kê trên bảng ở trên tường đấy.

I am thinking about the popcorn shrimp. How is that?

Tôi đang nghĩ về món tôm lăn bột chiên giòn. Món này thì như thế nào đây?

That would be a great choice!

Đó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời!

I'll trust your taste and take one order of that.

Tôi sẽ tin vào khẩu vị của cô và gọi món này.

We have a special where you can order a second appetizer for half price.

Chúng tôi có một sự ưu đãi đặc biệt đó là quý khách có thể gọi món thứ hai bằng giá một nửa để dùng chung ạ.

In that case, we'll take an order of onion rings with our first choice.

Nếu thế, chúng tôi sẽ gọi thêm món hành tây chiên giòn cùng với món đầu tiên chúng tôi đã chọn.