Học câu

Did you enjoy your meal?
Quý khách có thích bữa ăn này không?
Thu âm
Nghe lại
Yes, we really enjoyed it.
Vâng, chúng tôi thực sự thích nó.
Thu âm
Nghe lại
May I interest you in some dessert?
Tôi muốn biết quý khách có gọi món tráng miệng không?
Thu âm
Nghe lại
Yes, that sounds great.
Có chứ, Nghe tuyệt vời đấy.
Thu âm
Nghe lại
We have chocolate mousse cake, and a spicy rum apple crisp for our specials.
Đặc sản của chúng tôi là món bánh kem vị sô cô la và bánh táo rượu vị cay giòn
Thu âm
Nghe lại
The apple crisp sounds great.
Táo giòn ngon đấy.
Thu âm
Nghe lại
Since there are four of you, would you like to split a second dessert?
Vì có bốn người, Quý khách có muốn chia món tráng miệng thành 2 phần không?
Thu âm
Nghe lại
Good suggestion. Could you please bring us a chocolate mousse cake and four dessert forks, please?
Gợi ý hay đấy. Vui lòng mang cho chúng tôi bánh kem vị sô cô la và 4 cái nĩa.
Thu âm
Nghe lại
Would you like coffee or tea with your dessert?
Quý khách muốn dùng cà phê hay trà với món tráng miệng không?
Thu âm
Nghe lại
Let's have four coffees, please.
Vui lòng cho chúng tôi 4 cốc cà phê.
Thu âm
Nghe lại
OK. I will be right back with your desserts and drinks.
OK. Tôi sẽ mang đồ tráng miệng và đồ uống lại ngay.
Thu âm
Nghe lại
Thank you! We have really enjoyed our meal here.
Cảm ơn ! Chúng tôi đã rất thích bữa ăn của chúng tôi ở đây.
Thu âm
Nghe lại