Giả lập hội thoại


Nói trước

So how was your meal?

Quý khách cảm thấy bữa ăn như thế nào?

Nói sau

Our meal was wonderful!

Bữa ăn của chúng tôi thật tuyệt vời!

Nói trước

Would you like to finish your evening with us with some dessert?

Quý khách có muốn kết thúc buổi tối của mình với món tráng miệng không?

Nói sau

I am full, but maybe we could split a few desserts.

Tôi no rồi, nhưng có lẽ chúng ta có thể chia món tráng miệng ra từng phần.

Nói trước

Tonight's dessert specials include chocolate mousse cake, and a spicy rum apple crisp.

Món tráng miệng đặc biệt trong tối nay bao gồm món bánh kem vị sô cô la và bánh táo rượu vị cay giòn.

Nói sau

I would love the apple crisp.

Tôi rất thích ăn quả táo giòn.

Nói trước

That is a good choice, but would you like to split a second dessert for the four of you?

Lựa chọn tuyệt vời đấy, quý khách có muốn chia món tráng miệng thứ hai thành 4 phần không ạ.

Nói sau

Add in a chocolate mousse cake and we're good. We will also need four dessert forks, please.

Thêm món bánh kem vị sô cô la và chúng tôi đang ăn rất ngon. Chúng tôi cũng sẽ cần bốn nĩa cho món tráng miệng.

Nói trước

Can I bring you some coffee or tea with your dessert?

Quý khách có dùng cà phê hay trà cùng với món tráng miệng không?

Nói sau

We would like two coffees and two teas.

Chúng tôi muốn 2 cốc cà phê và 2 tách trà.

Nói trước

I will put your dessert order in and be right back with your drinks.

Tôi sẽ đặt món tráng miệng ở đây và quay lại cùng với đồ uống của quý khách.

Nói sau

Thanks, and may we have our check when you come back? We have theater tickets and need to leave soon

Cảm ơn, chúng tôi sẽ lấy hóa đơn khi bạn quay lại được không? Chúng tôi có vé rạp hát và cần phải rời khỏi đây sớm