Giả lập hội thoại


So how was your meal?

Quý khách cảm thấy bữa ăn như thế nào?

Our meal was wonderful!

Bữa ăn của chúng tôi thật tuyệt vời!

Would you like to finish your evening with us with some dessert?

Quý khách có muốn kết thúc buổi tối của mình với món tráng miệng không?

I am full, but maybe we could split a few desserts.

Tôi no rồi, nhưng có lẽ chúng ta có thể chia món tráng miệng ra từng phần.

Tonight's dessert specials include chocolate mousse cake, and a spicy rum apple crisp.

Món tráng miệng đặc biệt trong tối nay bao gồm món bánh kem vị sô cô la và bánh táo rượu vị cay giòn.

I would love the apple crisp.

Tôi rất thích ăn quả táo giòn.

That is a good choice, but would you like to split a second dessert for the four of you?

Lựa chọn tuyệt vời đấy, quý khách có muốn chia món tráng miệng thứ hai thành 4 phần không ạ.

Add in a chocolate mousse cake and we're good. We will also need four dessert forks, please.

Thêm món bánh kem vị sô cô la và chúng tôi đang ăn rất ngon. Chúng tôi cũng sẽ cần bốn nĩa cho món tráng miệng.

Can I bring you some coffee or tea with your dessert?

Quý khách có dùng cà phê hay trà cùng với món tráng miệng không?

We would like two coffees and two teas.

Chúng tôi muốn 2 cốc cà phê và 2 tách trà.

I will put your dessert order in and be right back with your drinks.

Tôi sẽ đặt món tráng miệng ở đây và quay lại cùng với đồ uống của quý khách.

Thanks, and may we have our check when you come back? We have theater tickets and need to leave soon

Cảm ơn, chúng tôi sẽ lấy hóa đơn khi bạn quay lại được không? Chúng tôi có vé rạp hát và cần phải rời khỏi đây sớm