Giả lập hội thoại


Did your meal meet with your approval?

Quý khách có hài lòng với bữa ăn của mình không?

Our meal was absolutely perfect!

Bữa ăn của chúng tôi thực sự hoàn hảo!

How about a dessert to top off that wonderful meal?

Có thể cho món tráng miệng lên đầu bữa ăn tuyệt vời này không?

Dessert sounds perfect, but I would like to split something with my friends.

Món tráng miệng có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng tôi muốn chia đồ ăn với bạn bè.

On this evening's dessert list, we have chocolate mousse cake, and a spicy rum apple crisp.

Danh sách món tráng miệng trong buổi tối hôm nay, chúng tôi có bánh kem vị sô cô la, và bánh táo rượu vị cay giòn.

I think that the apple crisp would be wonderful.

Tôi nghĩ rằng ăn quả táo giòn ngon đấy.

One dessert will serve two, so would you like to split a second one?

Sẽ có 2 món tráng miệng, quý khách có muốn tách món thứ hai ra không ạ?

We would also like a piece of chocolate mousse cake. Could you bring us four dessert forks, please?

Chúng tôi cũng muốn một miếng bánh kem vị sô-cô-la. Bạn có thể mang cho chúng tôi bốn nĩa tráng miệng được không?

How about some coffee and tea as well?

Quý khách có muốn dùng cà phê hay trà không?

We are all tea drinkers. Please bring us four teas.

Chúng tôi là những người uống trà. Hãy mang cho chúng tôi bốn tách trà.

I will prepare your desserts and have someone bring you your drinks right away.

Tôi sẽ chuẩn bị món tráng miệng và một ai đó sẽ mang đồ uống cho bạn ngay lập tức.

The hot drinks first would be great. Thanks!

Đồ uống nóng sẽ rất tuyệt. Cảm ơn!