Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
How about a dessert to top off that wonderful meal?
Có thể cho món tráng miệng lên đầu bữa ăn tuyệt vời này không?
I think that the apple crisp would be wonderful.
Tôi nghĩ rằng ăn quả táo giòn ngon đấy.
How about some coffee and tea as well?
Quý khách có muốn dùng cà phê hay trà không?
We are all tea drinkers. Please bring us four teas.
Chúng tôi là những người uống trà. Hãy mang cho chúng tôi bốn tách trà.
Học câu