Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

drink

/drɪŋk/

đồ uống, thức uống

food and drink

wine

/waɪn/

rượu vang; rượu

blend

/blend/

trộn, pha loãng

blended tobacco

Chọn tất cả