Giả lập hội thoại


Welcome, what would you like to order?

Xin chào, quý khách muốn gọi món gì?

I would like to get a double cheeseburger.

Tôi muốn 2 cái bánh mì kẹp phô mai.

Would you like everything on it?

Would you like everything on it? Quý khách muốn ăn đầy đủ chứ

I would like everything on it, thank you.

Tôi muốn ăn đầy đủ, cảm ơn.

Do you want any fries?

Quý khách có muốn ăn khoai tây chiên không?

Let me get some large curly fries.

Hãy cho tôi một đĩa khoai tây lớn.

Can I get you anything to drink?

Quý khách muốn uống gì?

Sure, how about a medium Pepsi?

Pepsi cỡ vừa thì sao?

Is that everything?

Còn gì nữa không ạ?

That'll be all. Thanks.

Vậy thôi, cảm ơn.

You're welcome, and your total is $5.48.

Không có gì, của quý khách hết 5 đô 48 xu.

Thank you. Here you go.

Cảm ơn. Của anh đây.