Học câu

Welcome, what would you like to order?
Xin chào, quý khách muốn gọi món gì?
Thu âm
Nghe lại
I would like to get a double cheeseburger.
Tôi muốn 2 cái bánh mì kẹp phô mai.
Thu âm
Nghe lại
Would you like everything on it?
Would you like everything on it? Quý khách muốn ăn đầy đủ chứ
Thu âm
Nghe lại
I would like everything on it, thank you.
Tôi muốn ăn đầy đủ, cảm ơn.
Thu âm
Nghe lại
Do you want any fries?
Quý khách có muốn ăn khoai tây chiên không?
Thu âm
Nghe lại
Let me get some large curly fries.
Hãy cho tôi một đĩa khoai tây lớn.
Thu âm
Nghe lại
Can I get you anything to drink?
Quý khách muốn uống gì?
Thu âm
Nghe lại
Sure, how about a medium Pepsi?
Pepsi cỡ vừa thì sao?
Thu âm
Nghe lại
Is that everything?
Còn gì nữa không ạ?
Thu âm
Nghe lại
That'll be all. Thanks.
Vậy thôi, cảm ơn.
Thu âm
Nghe lại
You're welcome, and your total is $5.48.
Không có gì, của quý khách hết 5 đô 48 xu.
Thu âm
Nghe lại
Thank you. Here you go.
Cảm ơn. Của anh đây.
Thu âm
Nghe lại