Giả lập hội thoại


What can I get for you?

Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Hello, may I have a double cheeseburger?

Xin chào, cho tôi 2 bánh mì kẹp phô mai được không?

With everything on it?

Với đầy đủ các thứ đúng không?

That sounds great.

Đúng vậy.

Did you want fries with your order?

Quý khách có muốn gọi thêm khoai tây chiên không?

May I get a large order of curly fries?

Cho tôi một đãi khoai tây chiên loại lớn được không?

Did you want something to drink?

Quý khách có muốn uống gì không?

Get me a medium Pepsi.

Cho tôi một Pepsi cỡ vừa.

Would you like anything else?

Quý khách có muốn gọi thêm gì nữa không?

No, thank you. That's it.

Không, cảm ơn. Vậy thôi.

No problem, that'll be $5.48.

Không có gì, của quý khách hết 5 đô 48 xu

Thanks a lot. Keep the change

Cảm ơn rất nhiều. Không cẩn trả lại đâu.