Học câu

What can I get for you?
Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Thu âm
Nghe lại
Hello, may I have a double cheeseburger?
Xin chào, cho tôi 2 bánh mì kẹp phô mai được không?
Thu âm
Nghe lại
With everything on it?
Với đầy đủ các thứ đúng không?
Thu âm
Nghe lại
That sounds great.
Đúng vậy.
Thu âm
Nghe lại
Did you want fries with your order?
Quý khách có muốn gọi thêm khoai tây chiên không?
Thu âm
Nghe lại
May I get a large order of curly fries?
Cho tôi một đãi khoai tây chiên loại lớn được không?
Thu âm
Nghe lại
Did you want something to drink?
Quý khách có muốn uống gì không?
Thu âm
Nghe lại
Get me a medium Pepsi.
Cho tôi một Pepsi cỡ vừa.
Thu âm
Nghe lại
Would you like anything else?
Quý khách có muốn gọi thêm gì nữa không?
Thu âm
Nghe lại
No, thank you. That's it.
Không, cảm ơn. Vậy thôi.
Thu âm
Nghe lại
No problem, that'll be $5.48.
Không có gì, của quý khách hết 5 đô 48 xu
Thu âm
Nghe lại
Thanks a lot. Keep the change
Cảm ơn rất nhiều. Không cẩn trả lại đâu.
Thu âm
Nghe lại