Giả lập hội thoại


How may I help you?

Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

A double cheeseburger sounds good.

Cho 1 đôi bánh mì kẹp pho mát.

Everything on it?

Đầy đủ các thứ chứ?

Yes, please.

Vâng, đúng vậy

Would you like fries with that?

Quý khách có muốn khoai tây chiên nữa không?

I would love large curly fries.

Tôi thích khoai tây chiên đĩa lớn.

Would you like anything to drink?

Quý khách muốn uống gì?

Yes, let me have a medium Pepsi.

Có, cho tôi một pepsi loại vừa.

Will that be all?

Hết rồi đúng không ạ?

Yeah, that's it. Thank you.

Vậy thôi. Cảm ơn.

Your total comes to $5.48.

Của quý khách hết 5 đô 48 xu.

Here you go. Thank you very much.

Của cô đây. Cảm ơn nhiều nha.