Học câu

How may I help you?
Tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Thu âm
Nghe lại
A double cheeseburger sounds good.
Cho 1 đôi bánh mì kẹp pho mát.
Thu âm
Nghe lại
Everything on it?
Đầy đủ các thứ chứ?
Thu âm
Nghe lại
Yes, please.
Vâng, đúng vậy
Thu âm
Nghe lại
Would you like fries with that?
Quý khách có muốn khoai tây chiên nữa không?
Thu âm
Nghe lại
I would love large curly fries.
Tôi thích khoai tây chiên đĩa lớn.
Thu âm
Nghe lại
Would you like anything to drink?
Quý khách muốn uống gì?
Thu âm
Nghe lại
Yes, let me have a medium Pepsi.
Có, cho tôi một pepsi loại vừa.
Thu âm
Nghe lại
Will that be all?
Hết rồi đúng không ạ?
Thu âm
Nghe lại
Yeah, that's it. Thank you.
Vậy thôi. Cảm ơn.
Thu âm
Nghe lại
Your total comes to $5.48.
Của quý khách hết 5 đô 48 xu.
Thu âm
Nghe lại
Here you go. Thank you very much.
Của cô đây. Cảm ơn nhiều nha.
Thu âm
Nghe lại