17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

drink

đồ uống, thức uống

Xóa

wing

cánh (chim, sâu bọ, máy bay…)