Giả lập hội thoại


Hi, May I get you anything to drink?

Xin chào, Quý khách có muốn gọi đồ uống gì không ạ?

Yes, please. May I get a glass of lemonade?

Vâng, có chứ. Tôi có thể yêu cầu một ly nước chanh không?

Would you like an appetizer?

Quý khách có muốn một món khai vị không?

May I get an order of barbeque wings?

Tôi có thể gọi một phần cánh nướng được không?

Sure, would you like anything else?

Chắc chắn rồi, quý khách có muốn thứ gì nữa không?

That'll be fine for now, thank you.

Thế là đủ rồi, cảm ơn cô.

Ok, Tell me when you want to order the rest of your food.

Được rồi, Hãy nói cho tôi biết khi nào quý khách muốn gọi món ăn nữa nhé.

Excuse me. I'm ready to order.

Xin lỗi. Tôi đã sẵn sàng gọi món.

What would you like?

Quý khách muốn ăn gì?

Let me have the baby-back ribs.

Hãy cho tôi món sườn nướng.

Sure, will there be anything else that I can get you?

Được rồi, tôi có thể biết yêu cầu món nữa của quý khách không?

That will be it for now.

Hiện tại là đủ rồi.