Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good evening, can I get you a drink?
Xin chào, Quý khách có muốn gọi đồ uống gì không ạ?
Sure, I would like a Coke.
Có chứ, tôi muốn một cốc nước ngọt.
Would you like to order anything off the appetizer menu?
Quý khách có muốn gọi thêm món khai vị không?
Let's see, can I get some fried zucchini, please?
Để tôi xem nào, tôi có thể gọi món zucchini chiên được không?
Would you like to order anything else?
Quý khách có muốn gọi thêm món khác không?
No, that's it, thank you.
Không, đủ rồi, cảm ơn.
No problem, call me when you're ready to place the rest of your order.
Không có gì, hãy gọi tôi khi quý khách đã sẵn sàng gọi món.
I would like to order my food now.
Tôi muốn gọi món bây giờ.
What did you want to order?
Quý khách muốn gọi món gì?
Can I get a cheeseburger and some fries?
Tôi có thể gọi món bánh kẹp thịt có pho mát và khoai tây chiên được không?
Can I get you anything else?
Quý khách có gọi món khác nữa không ạ?
That's all, thank you.
Đủ rồi, cảm ơn.
Học câu