Học câu

Good evening, can I get you a drink?
Xin chào, Quý khách có muốn gọi đồ uống gì không ạ?
Thu âm
Nghe lại
Sure, I would like a Coke.
Có chứ, tôi muốn một cốc nước ngọt.
Thu âm
Nghe lại
Would you like to order anything off the appetizer menu?
Quý khách có muốn gọi thêm món khai vị không?
Thu âm
Nghe lại
Let's see, can I get some fried zucchini, please?
Để tôi xem nào, tôi có thể gọi món zucchini chiên được không?
Thu âm
Nghe lại
Would you like to order anything else?
Quý khách có muốn gọi thêm món khác không?
Thu âm
Nghe lại
No, that's it, thank you.
Không, đủ rồi, cảm ơn.
Thu âm
Nghe lại
No problem, call me when you're ready to place the rest of your order.
Không có gì, hãy gọi tôi khi quý khách đã sẵn sàng gọi món.
Thu âm
Nghe lại
I would like to order my food now.
Tôi muốn gọi món bây giờ.
Thu âm
Nghe lại
What did you want to order?
Quý khách muốn gọi món gì?
Thu âm
Nghe lại
Can I get a cheeseburger and some fries?
Tôi có thể gọi món bánh kẹp thịt có pho mát và khoai tây chiên được không?
Thu âm
Nghe lại
Can I get you anything else?
Quý khách có gọi món khác nữa không ạ?
Thu âm
Nghe lại
That's all, thank you.
Đủ rồi, cảm ơn.
Thu âm
Nghe lại