Học câu

Are you ready to order?
Quý khách đã sẵn sàng để gọi món chưa?
Thu âm
Nghe lại
I think that we have a pretty good idea of what we would like to order.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một ý tưởng khá hay về những gì chúng tôi muốn gọi.
Thu âm
Nghe lại
Let me tell you about the specials of the day, which are chicken in a wine sauce with capers, and grilled garlic shrimp.
Hãy để tôi nói cho quý khách nghe về những món đặc biệt trong ngày, đó là thịt gà nước sốt rượu vang với những nụ bạch hoa, và tôm tỏi nướng.
Thu âm
Nghe lại
I was wondering if the chef could leave off the sauce.
Tôi đang tự hỏi liệu là đầu bếp có thể không cho nước sốt được không.
Thu âm
Nghe lại
The chef would be happy to accommodate your special requests.
Đầu bếp sẽ vui lòng đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của quý khách.
Thu âm
Nghe lại
I am a vegetarian. Do you have any vegetarian selections?
Tôi ăn chay. Mình có sự lựa chọn nào để ăn chay không?
Thu âm
Nghe lại
You could choose the roasted vegetable and garlic pizza or the goat cheese and candied walnut salad.
Quý khách có thể chọn rau củ nướng và bánh pizza tỏi hoặc phô mai dê và salad quả óc chó.
Thu âm
Nghe lại
I think that we will split the roasted vegetable and garlic pizza.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chia rau và bánh pizza tỏi thành hai phần.
Thu âm
Nghe lại
That is a good selection, and I can bring your salads now or serve them with your entree.
Đó là một lựa chọn tuyệt vời, tôi có thể mang salad cho bạn ngay bây giờ hoặc phục vụ món này cùng với món chính cho quý khách.
Thu âm
Nghe lại
You can bring us our salads when you bring us our entree.
Cô có thể mang cho chúng tôi món salad của chúng tôi khi cô mang cho chúng tôi món chính.
Thu âm
Nghe lại