Học câu

Would you like to order now?
Quý khách có muốn gọi món bây giờ không?
Thu âm
Nghe lại
This all looks good! I think we know what we want.
Tất cả thứ này trông ngon đấy! Tôi nghĩ rằng chúng tôi biết chúng tôi muốn gì.
Thu âm
Nghe lại
Please let me point out the chef's special, which is blackened catfish.
Xin vui lòng chỉ cho tôi biết cách chế biến đặc biệt của đầu bếp với món cá trê đen.
Thu âm
Nghe lại
I am dieting, so could the chef prepare the food with no extra sauce?
Tôi đang ăn kiêng, vì vậy đầu bếp có thể chuẩn bị thức ăn không có nước sốt được không?
Thu âm
Nghe lại
We are always happy to adjust our cooking to meet your needs.
Chúng tôi luôn sẵn lòng chế biến món ăn theo nhu cầu của quý khách.
Thu âm
Nghe lại
Could you tell me if there are any entrees that are vegetarian?
Cô có thể cho tôi biết liệu có bất kỳ món ăn chính nào để ăn chay không?
Thu âm
Nghe lại
The cashew broccoli noodles or the cheese and veggie enchiladas would be an excellent choice.
Mì bông cải xanh điều hoặc phô mai và phô mai chay sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
Thu âm
Nghe lại
I am going to go with the grilled shrimp with garlic sauce. I would like the garlic sauce on the side.
Tôi sẽ gọi món tôm nướng với nước sốt tỏi. Tôi muốn nước sốt tỏi ở bên cạnh.
Thu âm
Nghe lại
Would you like your salad brought to you with your entrée, or would you like it served now?
Quý khách có muốn món salad được mang đến cùng với món chính, hay quý khách muốn phục vụ món này luôn bây giờ.
Thu âm
Nghe lại
You can serve our salads with our dinner.
Cô có thể phục vụ món salad cùng với bữa tối của chúng tôi.
Thu âm
Nghe lại