17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

sand

cát, hạt cát

Xóa

pen

bút mực

Xóa

pan

cái chảo

Xóa

bed

cái giường

Xóa

handbag

túi xách

Xóa

bench

chiếc ghế dài

Xóa

vase

cái bình, lọ (cắm hoa,…)

Xóa

return

trở lại, trở về

Xóa

fat

mập, béo

Xóa

break

làm gãy, làm vỡ

Xóa

dry

khô, khô hạn

Xóa

terrible

kinh khủng, khủng khiếp; gây kinh hoàng