17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

bank

ngân hàng

Xóa

bakery

tiệm bánh

Xóa

bookstore

nhà sách

Xóa

dry-cleaner's

tiệm giặt ủi

Xóa

pharmacy

hiệu thuốc

Xóa

park

công viên

Xóa

hotel

khách sạn

Xóa

library

thư viện

Xóa

supermarket

siêu thị