17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

cliff

vách đá (nhô ra biển)

Xóa

resort

nơi nghỉ dưỡng, khu nghỉ mát

Xóa

suburb

ngoại ô

Xóa

horizon

chân trời

Xóa

hostel

nhà trọ

Xóa

location

địa điểm, vị trí

Xóa

bay

gian nhà, chỗ

Xóa

bistro

quán ăn nhỏ

Xóa

landmark

(vị trí) mốc, cột mốc

Xóa

skyline

chân trời (hình nhà, cây, núi... in lên bầu trời)