17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

formula

công thức

Xóa

wave

sóng (âm thanh, ánh sáng, ra-đi-ô)

Xóa

element

nguyên tố

Xóa

mass

khối lượng

Xóa

attract

(vật lý) hút

Xóa

attraction

(vật lý) sự hút, sức hút

Xóa

circuit

(vật lý) mạch

Xóa

gravity

lực hấp dẫn, trọng lực

Xóa

magnet

nam châm

Xóa

magnetic

có tính từ

Xóa

powerful

có tác động mạnh (thuốc)

Xóa

signal

tín hiệu

Xóa

solution

dung dịch

Xóa

volt

(điện học) vôn

Xóa

voltage

(điện học) điện áp