Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Have you ever had an embarrassing experience?
Bạn đã từng trải qua chuyện gì xấu hổ chưa?
Last week we asked readers to tell us about embarrassing experiences.
Tuần trước chúng tôi đã bảo người đọc kể về những chuyện xấu hổ mình trải qua.
We received hundreds of letters! Here is a selection.
Chúng tôi nhận được cả trăm lá thư! Và đây là những lá được chọn ra!
My most embarrassing experience happened when I had just left university.
Chuyện xấu hổ nhất tôi từng trải qua là khi vừa rời trường đại học.
I had just started teaching in a Liverpool secondary school.
Khi đó tôi mới bắt đầu dạy ở một trường cấp 2 ở Liverpool
One morning my alarm clock didn't ring... I had forgotten to wind it up.
Một sáng nọ, báo thức không kêu... Tôi quên lấy báo thức.
I woke up at half past eight and school began at nine.
Tôi thức dậy lúc 8 rưỡi còn giờ học bắt đầu lúc 9 giờ.
I quickly washed, shaved, dressed, jumped into my car and drove to school.
Tôi nhanh chóng rửa mặt, cạo râu, mặc quần áo, lao ra xe và lái tới trường.
When I arrived the students had already gone into class.
Khi tôi tới, học sinh đã vào lớp.
I didn't go to the staff room, but went straight into class.
Tôi không đi đến phòng giáo viên mà đi luôn vào lớp học.
After two or three minutes the students began laughing, and I couldn't understand why!
Sau hai ba phút gì đấ, học sinh bắt đầu cười, và tôi chẳng hiểu tại sao!
Suddenly I look down and understood.
Bỗng dưng tôi nhìn xuống dưới và hiểu ra!
I had put on one black shoe and one brown shoe!
Tôi đang đi một chiếc giầy đen và một chiếc giầy trắng.
Stanley Hooper, B.A., Preston, Lancs.
Stanley Hooper, B.A., Preston, Lancs.
The most embarrassing experience I've ever had, happened two years ago.
Chuyện xấu hổ nhất mà tôi từng có là từ hai năm trước.
My wife and I had driven into town to do some shopping.
Vợ tôi và tôi lái xe vào khu trung tâm để mua sắm chút ít.
The streets were very busy and we were holding hands.
Những con đường rất náo nhiệt và bọn tôi cầm tay nhau.
Suddenly my wife saw a dress that she liked in a shop window, and stopped.
Bỗng vợ tôi thấy một chiếc váy cô ấy thích qua cửa kính một gian hàng và dừng lại.
I started looking at some radios in the next window.
Tôi bắt đầu nhìn ngó mấy cái đài ở hàng bên cạnh.
After a minute or two I reached for my wife's hand.
Sau vài phút gì đấy, tôi vươn tay ra để nắm tay vợ.
There was a loud scream, and a woman slapped my face.
Có một tiếng hét cực to, người phụ nữ tát tôi một cái.
I hadn't taken my wife's hand, I'd take the hand of a complete stranger!
Tôi đã không cầm tay vợ mình, tôi cầm tay một người hoàn toàn xa lạ!
Len Bailey, Sheffield, Yorks.
Len Bailey, Sheffield, Yorks.
My husband and I had decided to buy a new house, I'd made an appointment to see our bank manager.
Chồng tôi và tôi quyết định mua nhà mới, chúng tôi hẹn gặp giám đốc ngân hàng.
I'd never met him before and I was a bit nervous.
Tôi chưa gặp ông ấy bao giờ và có chút bồn chồn.
I drove into town and I was lucky enough to find a parking space outside the bank.
Tôi lái xe vào khu trung tâm và may mắn tìm ra chỗ đỗ xe gần ngân hàng.
I'd just started reversing into the space when another car drove into it. I was furious!
Tôi vừa mới chuẩn bị lùi vào lốt xe thì một chiếc xe khác được lái vào đó. Tôi bừng bừng tức giận!
I opened my window and shouted at other driver.
Tôi mở cửa kính và hét vào mặt gã lái xe kia.
He ignored me and walked away.
Ông ta lơ tôi và bước đi.
It took me twenty minutes to find another space.
Tôi mất hai mươi phút mới tìm ra khoảng trống khác.
As soon as I had parked the car, I rushed back to the bank.
Đỗ xong, tôi nhanh chóng trở lại ngân hàng.
I was ten minutes late for my interview.
Tôi muộn mười phút cho cuộc phỏng vấn.
I went to the manager's office, knocked and walked in.
Tôi đi tới phòng giám đốc, gõ cửa và bước vào.
The manager was sitting behind his desk.
Vị giám đốc đang ngồi sau bàn!
He was the man who had taken my parking space!
Ông ta chính là người chiếm chỗ đỗ xe của tôi!
Kate Kirby, Portsmouth, Hants.
Kate Kirby, Portsmouth, Hants.
Why don't you write and tell us about your most embarrassing experience?
Tại sao các bạn không viết cho chúng tôi và kể về trải nghiệm đáng xấu hổ nhất của mình nhỉ?
Học câu