17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

optional

không bắt buộc, tùy chọn

Xóa

essay

bài tiểu luận

Xóa

suppose

nghĩ rằng, tin rằng

Xóa

tearaway

người bốc đồng

Xóa

disruptive

gây rối, gây gián đoạn