17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

music

môn nhạc, môn âm nhạc

Xóa

science

môn khoa học

Xóa

arts

những môn nghệ thuật

Xóa

core

cốt lỗi, điểm trung tâm

Xóa

subject

môn học

Xóa

stage

giai đoạn

Xóa

gcse

Chứng chỉ Giáo dục Trung học

Xóa

course

khóa học

Xóa

history

môn Lịch sử

Xóa

certificate

giấy chứng nhận; chứng chỉ

Xóa

college

trường đại học, trường cao đẳng

Xóa

detailed

chi tiết, rõ ràng