17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

cousin

anh họ, em họ, anh em họ

Xóa

target

kết quả nhắm tới, mục tiêu

Xóa

situation

tình hình

Xóa

post

gửi thư (bưu điện/ thư điện tử)

Xóa

marvellous

tuyệt vời, kỳ diệu

Xóa

improve

cải thiện, nâng cao

Xóa

attention

sự chú ý

Xóa

star

ngôi sao

Xóa

nervous

hồi hộp, bồn chồn, lo lắng