Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
There are four seasons.
Có bốn mùa.
Winter is the cold season.
Mùa đông thì lạnh.
It snows in the winter.
Có tuyết rơi trong mùa đông.
The winds blow, and ice forms on the water.
Gió thổi, và băng được hình thành trên mặt nước.
We play hockey on the ice.
Chúng tôi chơi khúc côn cầu trên băng.
We play in the snow.
Chúng tôi chơi trong tuyết.
After winter is the spring.
Mùa xuân theo sau mùa đông.
That is when it begins to get warmer.
Đó là khi trời bắt đầu trở nên ấm hơn.
Trees get buds on them.
Cây cối xuất hiện những chồi non.
Flowers start to bloom.
Hoa bắt đầu nở rộ.
It rains a lot in the spring.
Trời mưa nhiều vào mùa xuân.
Spring is followed by the summer.
Theo sau mùa xuân là mùa hè.
It can get very hot in the summertime.
Trời nóng vào mùa hè.
The sun shines brightly.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
We go swimming in the summer.
Chúng tôi đi bơi vào mùa hè.
We spend a lot of time outdoors.
Chúng tôi dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời.
Many people go on vacations in the summer.
Nhiều người đi nghỉ mát vào mùa hè.
We get a summer vacation from school.
Chúng tôi nhận thông báo về kỳ nghỉ hè từ trường.
Summer is followed by the fall or autumn.
Theo sau mùa hè là mùa thu.
The leaves on the trees change colours.
Những chiếc lá ở trên cây thay màu.
They change from green to red, orange and brown.
Chúng thay đổi từ màu xanh sang màu đỏ, sang màu cam và màu nâu
The leaves fall off the trees.
Những chiếc lá rời cành.
The weather gets cooler.
Thời tiết trở nên se se lạnh.
The days get shorter.
Ngày ngắn hơn.
We go back to school in the fall.
Chúng tôi trở lại trường học vào mùa thu.
Then, winter comes again.
Sau đó, mùa đông lại đến.
The seasons follow one after each other.
Các mùa theo sau mỗi mùa.
Học câu