17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

top

đỉnh , đầu, chóp

Xóa

boss

ông chủ, bà chủ

Xóa

box

cái hộp

Xóa

call

cho là, xem là, gọi là

Xóa

talk

nói chuyện, chuyện trò

Xóa

walking

môn đi bộ

Xóa

job

việc, công việc

Xóa

doctor

bác sĩ

Xóa

ambulance

xe cứu thương

Xóa

hospital

bệnh viện, nhà thương

Xóa

pass

đậu, qua, đỗ kì thi

Xóa

wrong

không ổn, trục trặc

Xóa

accident

tai nạn

Xóa

rob

cướp, cướp đoạt