17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

member

thành viên

Xóa

wander

đi thơ thẩn, đi lang thang

Xóa

opposite

đối diện

Xóa

contact

liên hệ, liên lạc

Xóa

fascinate

cuốn hút, mê hoặc

Xóa

club

câu lạc bộ (học tập, thể thao,...)

Xóa

honey

anh yêu, em yêu

Xóa

different

khác, khác biệt, khác nhau

Xóa

pity

điều đáng tiếc