Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
There are many subjects that you can take at school.
Có nhiều môn học mà bạn có thể học ở trường.
My favorite subject is music.
Môn học yêu thích của tôi là âm nhạc.
I like to sing and to play the clarinet.
Tôi thích hát và chơi cla-ri-net.
I also like art.
Tôi cũng thích nghệ thuật.
I am quite good at drawing and painting.
Tôi rất giỏi về vẽ và sơn.
History is a good subject.
Môn lịch sử là một môn học hay.
I like learning about the past.
Tôi thích tìm hiểu về quá khứ.
Geography is very interesting.
Môn địa lý rất thú vị.
We look at many maps in geography.
Chúng tôi xem nhiều bản đồ về địa lý.
We learn where there are deserts and mountains.
Chúng tôi học về những nơi mà có sa mạc và núi.
I know the names of all the continents and all the oceans.
Tôi biết tên của tất cả các lục địa và tất cả các đại dương.
Mathematics is my least favorite subject.
Toán học là môn học mình không thích lắm.
I am not very good with numbers.
Tôi không giỏi về các con số.
I am good at addition and subtraction, but I am not good at division and multiplication.
Tôi giỏi về phép cộng và phép trừ, nhưng tôi không giỏi phép chia và phép nhân.
In my school we learn to speak French.
Ở trường, chúng tôi học nói tiếng Pháp.
We learn French because Canada has French and English-speaking citizens.
Chúng tôi học tiếng Pháp vì người dân Canada nói tiếng Pháp và nói tiếng Anh.
English literature is a good subject.
Văn học Anh là một chủ đề hay
I enjoy reading books.
Tôi thích đọc sách.
I also like to write compositions and poetry.
Tôi cũng thích viết các tác phẩm truyện và thơ ca.
Science is my brother's favorite subject.
Môn khoa học là môn học yêu thích của anh tôi.
He is interested in plants, and he likes to do experiments.
Anh ấy quan tâm đến thực vật, và anh ấy thích làm thí nghiệm.
We also take drama at my school.
Chúng tôi cũng làm bộ phim truyền hình ở trường.
I like to act.
Tôi thích đóng phim.
I got the lead role in the school play.
Tôi đóng vai chính trong vở kịch của trường.
Học câu