Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Today is the last day of school.
Hôm nay là ngày cuối cùng đến trường.
It is summer vacation.
Kỳ nghỉ hè đã đến.
Grace is very excited.
Grace rất vui mừng.
This summer will be fun.
Mùa hè này sẽ rất vui đây.
Grace is going to visit her Grandparents.
Grace sẽ đến thăm ông bà của cô.
They have a cottage.
Họ có một ngôi nhà ở vùng nông thôn
The cottage is on Lake Erie.
Ngôi nhà này nằm trên Hồ Erie.
It is a lot of fun.
Nơi này mang lại rất nhiều niềm vui.
Grace is going to swim.
Grace sẽ đi bơi.
She is going to play board games.
Cô ấy sẽ chơi trò chơi trên bàn.
She is going to talk with her grandparents.
Cô ấy sẽ nói chuyện với ông bà của cô ấy.
Grace is going to have fun.
Grace sẽ vui vẻ.
Grace is going to a summer camp.
Grace sẽ đến trại hè.
She will sleep in a cabin.
Cô ấy sẽ ngủ ở trong cabin.
She will make lots of new friends.
Cô ấy sẽ làm quen với nhiều bạn mới.
Grace will learn campfire songs.
Grace sẽ học hát các bài hát về lửa trại.
Camp will be fun.
Cắm trại sẽ rất thú vị.
Grace is going to Cape Cod with her parents.
Grace sẽ đi cùng bố mẹ đến Cape Cod.
We are going for two weeks.
Chúng tôi sẽ đi trong hai tuần.
We are going to drive.
Chúng tôi sẽ lái xe.
Grace will see the ocean.
Grace sẽ được nhìn thấy đại dương.
Cape Cod will be beautiful.
Cape Cod là một nơi rất đẹp.
Summer vacation is fun.
Một kỳ nghỉ hè đầy thú vị.
Học câu