Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Susan is getting married.
Susan sẽ kết hôn.
Her fiancee's name is Michael.
Vị hôn thê của cô tên là Michael.
They are in love.
Họ đang yêu nhau.
They are getting married today.
Họ sẽ kết hôn vào ngày hôm nay.
Susan wakes up early.
Susan thức dạy rất sớm.
She is getting her hair done.
Cô ấy đã làm xong tóc.
Susan is having her make up done too.
Susan cũng đã trang điểm xong.
Susan looks beautiful.
Susan trông rất đẹp.
She puts on her white wedding dress.
Cô ấy mặc một chiếc váy cưới màu trắng.
She puts on her veil.
Cô ấy đội một tấm màn che.
Susan needs something blue.
Susan cần thứ gì đó màu xanh.
Her garter is blue.
Vớ của cô ấy màu xanh.
Susan needs something old.
Susan cần một cái gì đó cũ kĩ.
Her grandmother's ring is old.
Chiếc nhẫn của bà cô đã cũ.
Susan needs something borrowed.
Susan cần mượn thứ gì đấy.
She is wearing her mother's jewellery.
Cô ấy đang đeo đồ trang sức của mẹ mình.
Susan needs something new.
Susan cần một cái gì đó mới.
Her shoes and dress are new.
Giày và váy của cô ấy mới.
Susan needs a penny for her shoe.
Susan cần một xu cho đôi giày của mình.
It will bring her good luck.
Điều này sẽ mang lại may mắn cho cô.
Susan is ready to get married.
Susan đã sẵn sàng để kết hôn.
Học câu