Giả lập hội thoại


Nói trước

Did you enjoy the restaurant?

Cậu có thích nhà hàng này không?

Nói sau

I didn't really like it all that much.

Mình thực sự không thích nhà hàng này lắm.

Nói trước

What do you think the problem was?

Cậu nghĩ vấn đề là gì?

Nói sau

Well, they are pretty new. I just didn't feel that they were ready to open yet.

Nhà hàng này mới. Mình không cảm thấy rằng họ đã sẵn sàng đón khách.

Nói trước

How did you feel about the food?

Cậu cảm nhận thế nào về thức ăn?

Nói sau

The food wasn't all that exciting.

Thức ăn không được ngon lắm.

Nói trước

I didn't think that the service was good, either.

Mình không nghĩ dịch vụ ở đây tốt.

Nói sau

Yes, the service certainly didn't add to the experience.

Ừ, không có kinh nghiệm trong dịch vụ.

Nói trước

Would you like to return to this restaurant?

Cậu có muốn quay lại nhà hàng này lần nữa không?

Nói sau

Maybe we could try it again in a few months when things have settled down.

Có lẽ chúng ta nên quay lại trong vài tháng khi mọi thứ đã ổn định.