Giả lập hội thoại


Did you enjoy the restaurant?

Cậu có thích nhà hàng này không?

I didn't really like it all that much.

Mình thực sự không thích nhà hàng này lắm.

What do you think the problem was?

Cậu nghĩ vấn đề là gì?

Well, they are pretty new. I just didn't feel that they were ready to open yet.

Nhà hàng này mới. Mình không cảm thấy rằng họ đã sẵn sàng đón khách.

How did you feel about the food?

Cậu cảm nhận thế nào về thức ăn?

The food wasn't all that exciting.

Thức ăn không được ngon lắm.

I didn't think that the service was good, either.

Mình không nghĩ dịch vụ ở đây tốt.

Yes, the service certainly didn't add to the experience.

Ừ, không có kinh nghiệm trong dịch vụ.

Would you like to return to this restaurant?

Cậu có muốn quay lại nhà hàng này lần nữa không?

Maybe we could try it again in a few months when things have settled down.

Có lẽ chúng ta nên quay lại trong vài tháng khi mọi thứ đã ổn định.