Học câu

Did you enjoy the restaurant?
Cậu có thích nhà hàng này không?
Thu âm
Nghe lại
I didn't really like it all that much.
Mình thực sự không thích nhà hàng này lắm.
Thu âm
Nghe lại
What do you think the problem was?
Cậu nghĩ vấn đề là gì?
Thu âm
Nghe lại
Well, they are pretty new. I just didn't feel that they were ready to open yet.
Nhà hàng này mới. Mình không cảm thấy rằng họ đã sẵn sàng đón khách.
Thu âm
Nghe lại
How did you feel about the food?
Cậu cảm nhận thế nào về thức ăn?
Thu âm
Nghe lại
The food wasn't all that exciting.
Thức ăn không được ngon lắm.
Thu âm
Nghe lại
I didn't think that the service was good, either.
Mình không nghĩ dịch vụ ở đây tốt.
Thu âm
Nghe lại
Yes, the service certainly didn't add to the experience.
Ừ, không có kinh nghiệm trong dịch vụ.
Thu âm
Nghe lại
Would you like to return to this restaurant?
Cậu có muốn quay lại nhà hàng này lần nữa không?
Thu âm
Nghe lại
Maybe we could try it again in a few months when things have settled down.
Có lẽ chúng ta nên quay lại trong vài tháng khi mọi thứ đã ổn định.
Thu âm
Nghe lại