Giả lập hội thoại


So, how did you like the restaurant?

Cậu cảm thấy nhà hàng này thế nào?

I thought that it was very good.

Tôi cảm thấy rằng nhà hàng rất tốt.

I felt the food was excellent.

Thức ăn rất là ngon.

What did you like the best?

Cậu thích điều gì nhất?

I liked the fish the best.

Mình thích món cá nhất.

I liked the fish also, but I really enjoyed the dessert the most.

Mình cũng vậy, nhưng mình thực sự thích món tráng miệng nhất.

Yes, the macadamia cakes were wonderful.

Bánh macadamia thật tuyệt vời.

Wasn't the service top-notch?

Đây không phải là dịch vụ hàng đầu?

Yes, the waiter was very attentive.

Người phục vụ rất chu đáo.

I hope to be able to come back to this restaurant soon.

Mình hy vọng sẽ sớm quay lại nhà hàng này.