Học câu

So, how did you like the restaurant?
Cậu cảm thấy nhà hàng này thế nào?
Thu âm
Nghe lại
I thought that it was very good.
Tôi cảm thấy rằng nhà hàng rất tốt.
Thu âm
Nghe lại
I felt the food was excellent.
Thức ăn rất là ngon.
Thu âm
Nghe lại
What did you like the best?
Cậu thích điều gì nhất?
Thu âm
Nghe lại
I liked the fish the best.
Mình thích món cá nhất.
Thu âm
Nghe lại
I liked the fish also, but I really enjoyed the dessert the most.
Mình cũng vậy, nhưng mình thực sự thích món tráng miệng nhất.
Thu âm
Nghe lại
Yes, the macadamia cakes were wonderful.
Bánh macadamia thật tuyệt vời.
Thu âm
Nghe lại
Wasn't the service top-notch?
Đây không phải là dịch vụ hàng đầu?
Thu âm
Nghe lại
Yes, the waiter was very attentive.
Người phục vụ rất chu đáo.
Thu âm
Nghe lại
I hope to be able to come back to this restaurant soon.
Mình hy vọng sẽ sớm quay lại nhà hàng này.
Thu âm
Nghe lại