Học câu

Did you like the restaurant?
Cậu có thích nhà hàng này không?
Thu âm
Nghe lại
It was pretty good.
Nhà hàng này khá được đấy.
Thu âm
Nghe lại
The food was wonderful.
Thức ăn thật tuyệt vời.
Thu âm
Nghe lại
What was your favorite dish?
Món ăn yêu thích của cậu là gì?
Thu âm
Nghe lại
The fish was my favorite.
Món mình yêu thích là món cá.
Thu âm
Nghe lại
Yes, the fish was great, but the dessert was awesome.
ừ, món cá rất ngon, nhưng món tráng miệng thật tuyệt vời.
Thu âm
Nghe lại
I agree that the macadamia cake was awesome.
Mình đồng ý rằng bánh macadamia thật ngon.
Thu âm
Nghe lại
Didn't you think that the service was the best?
Cậu không nghĩ dịch vụ ở đây là tốt nhất à.
Thu âm
Nghe lại
Yes, our waiter really went out of the way for us.
Đúng vậy, nhân viên phục vụ đã làm rất tốt.
Thu âm
Nghe lại
I would like to return to this restaurant soon.
Mình muốn trở lại nhà hàng này sớm.
Thu âm
Nghe lại