Giả lập hội thoại


How do you feel about this restaurant?

Cậu cảm thấy thế nào về nhà hàng này?

I really liked it!

Mình thực sự thích nó!

I really enjoyed the food.

Tôi rất thích đồ ăn ở đây.

What did you enjoy the most?

Cậu thích điều gì nhất?

I enjoyed the fish the most.

Mình thích món cá nhất.

The fish was pretty special, but I loved the dessert.

Món cá rất đặc biệt, nhưng mình thích món tráng miệng.

The macadamia cake was out-of-this-world!

Bánh macadamia thực sự rất ngon!

I really felt that the service was exceptionally good.

Dịch vụ ở đây rất tốt.

Yes, the service really added to the experience.

Đúng vậy, ở đây có kinh nghiệm trong dịch vụ.

I am looking forward to returning to this restaurant.

Mình mong được trở lại nhà hàng này.