Học câu

How do you feel about this restaurant?
Cậu cảm thấy thế nào về nhà hàng này?
Thu âm
Nghe lại
I really liked it!
Mình thực sự thích nó!
Thu âm
Nghe lại
I really enjoyed the food.
Tôi rất thích đồ ăn ở đây.
Thu âm
Nghe lại
What did you enjoy the most?
Cậu thích điều gì nhất?
Thu âm
Nghe lại
I enjoyed the fish the most.
Mình thích món cá nhất.
Thu âm
Nghe lại
The fish was pretty special, but I loved the dessert.
Món cá rất đặc biệt, nhưng mình thích món tráng miệng.
Thu âm
Nghe lại
The macadamia cake was out-of-this-world!
Bánh macadamia thực sự rất ngon!
Thu âm
Nghe lại
I really felt that the service was exceptionally good.
Dịch vụ ở đây rất tốt.
Thu âm
Nghe lại
Yes, the service really added to the experience.
Đúng vậy, ở đây có kinh nghiệm trong dịch vụ.
Thu âm
Nghe lại
I am looking forward to returning to this restaurant.
Mình mong được trở lại nhà hàng này.
Thu âm
Nghe lại