17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

tap

gõ nhẹ, vỗ nhẹ

Xóa

superior

nổi trội, vượt trội

Xóa

recently

gần đây, mới đây

Xóa

settle

an cư lạc nghiệp, định cư

Xóa

carpet

tấm thảm

Xóa

house-warming

tiệc tân gia

Xóa

regard

lời chúc mừng tốt đẹp

Xóa

ring

gọi điện thoại

Xóa

impatient

thiếu kiên nhẫn, nóng nảy