17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

source

nguồn

Xóa

switch

công tắc

Xóa

political

thuộc về chính trị

Xóa

leg

chân

Xóa

until

cho đến khi

Xóa

straight

thẳng, thẳng hướng, không cong

Xóa

essential

cần thiết, thiết yếu

Xóa

discussion

cuộc thảo luận

Xóa

expensive

đắt, mắc

Xóa

danger

nguy cơ, mối hiểm họa

Xóa

strange

lạ, lạ lẫm

Xóa

dominate

chi phối, thống trị

Xóa

argument

sự tranh cãi, tranh luận