Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
THE EIGHT O'CLOCK NEWS
BẢN TIN TÁM GIỜ
Good evening, and here is the Eight O'Clock News.
Chào quí vị và đây là bản tin lúc 8 giờ.
Five thousand people marched through the streets of Chesilworth today protesting against plans for a new international airport near the town.
Năm ngàn người đã biểu tình qua các đường phố của Chesilworth ngày hôm nay để phản đối các dự án xây một phi trường quốc tế mới gần thành phố.
Although there was such a large number of demonstrators, there was no trouble.
Mặc dù số người biểu tình rất đông nhưng không có bạo động.
The demonstrators marched to the town hall, where a public enquiry into the plans was taking place, and handed in a petition to the chairman of the enquiry.
Những người này tiến đến Tòa Thị Chính, nơi cuộc trưng cầu dân ý về dự án đang diễn ra, và trao cho ông Chủ tịch cuộc trưng cầu một kiến nghị.
A new airport is needed because the other airports in the London area are overcrowded.
Cần có một phi trường mới bởi vì các phi trường khác ở khu vực Luân Đôn đã quá tải.
Several sites for the new airport have been suggested, and Chesilworth was considered because it is near both a major motorway and a railway line.
Một số địa điểm để xây phi trường mới đã được đưa ra và Chesilworth được xét đến vì nó vừa gần một xa lộ tốc hành lớn vừa gần một tuyến đường xe lửa.
Although it was a protest march, there was almost a carnival atmosphere, and both demonstrators and police remained good-humoured.
Mặc dù đây là một cuộc diễu hành phản đối, không khí như là của ngày hội vậy và cả những người biểu tình lẫn cảnh sát đều vui vẻ.
Families were evacuated from four streets in the centre of Glasgow today, because of the gas explosion.
Ngày hôm nay nhiều gia đình được sơ tán khỏi 4 đường phố ở vùng trung tâm Glassgow vì một vụ nổ khí.
The explosion occurred at ten a.m. in a deserted house in Mickle Street.
Vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ở một căn nhà bỏ hoang ở phố Mickle.
Gas Board officials believe that the explosion was due to leaking gas.
Các viên chức của Ủy Ban Khí Đốt tin rằng vụ nổ là do rò khí.
The house had been empty for several months, and they suspect that a gas main had cracked because of vibration from road-works in the street.
Nhà này đã vắng bóng người từ mấy tháng và người ta nghi ngờ rằng có một ống dẫn khí đã bị nứt do những chấn động từ những công trình làm đường trên đường phố.
Windows 100 metres away were broken by the blast.
Sức nổ đã làm vỡ các cửa kính cách đó 100 mét.
The police have forbidden anyone to enter the area until the Gas Board has completed tests.
Cảnh sát đã cấm không cho bất kỳ ai vào khu vực này cho đến khi Ủy Ban Khí Đốt đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm.
Air-sea rescue helicopters from RAF Sopworth were called out after a yacht capsized in a storm off the Devon coast.
Trực thăng cứu nạn hải không thuộc căn cứ Sopworth của Không lực Hoàng gia đã được điều đi công tác sau khi có một du thuyền bị lật úp trong một trận bão ở ngoài khơi vùng biển Devon.
Despite high seas the helicopters lowered rescue teams to try and save the crew.
Mặc dầu biển động trực thăng vẫn thả các toán cấp cứu để cố gắng cứu những người trên du thuyền.
Two men and a girl were pulled to safety.
Hai người đàn ông và một cô gái được kéo lên an toàn.
Unfortunately, the other two crew members died in spite of the rescue team's efforts.
Tuy nhiên hai người khác điều khiển du thuyền đã chết mặc dù có những cố gắng của toán cấp cứu.
One was lost at sea, the other was rescued and taken to hospital, but was dead on arrival.
Một người mất tích ở biển khơi. Người kia được cứu lên rồi đưa đến bệnh viện nhưng đã chết khi đến nơi.
The coastguard had warned small boats to stay in the harbour, but the yacht, the "Neptune III" from Poole, had set out for France despite the warnings.
Trước đó lực lượng tuần duyên đã khuyến cáo các thuyền nhỏ phải ở lại cảng nhưng chiếc du thuyền này mang tên "Neptune III" đã từ Poole đi Pháp bất chấp những lời khuyến cáo nói trên.
Fernside Engineering announced today that they are closing their plant in Tadworth.
Công ty Farnside Engineering hôm nay vừa tuyên bố là họ sẽ đóng cửa xưởng máy ở Tedworth.
Three hundred jobs will be lost because of the closure, which is due to a sharp decline in orders for their products.
Điều này sẽ làm mất đi 300 việc làm, nguyên nhân là do sự sụt giảm mạnh số đơn đặt hàng mua sản phẩm của nó.
There have been rumours for several weeks that the plant might be closed,
Trong mấy tuần đã có lời đồn là xưởng máy có thể bị đóng cửa
and in spite of lengthy discussion between unions and management, closure became inevitable because of the cancellation of several major orders.
và mặc dù đã có những cuộc thương lượng dai dẳng giữa nghiệp đoàn và ban giám đốc, xưởng máy vẫn không tránh khỏi bị đóng cửa do việc nhiều đơn đặt hàng chủ yếu bị hủy bỏ.
As well as the three hundred redundancies at Tadworth, union leaders predict further redundancies in the area, in firms which supply Ferside Engineering with components.
Ngoài số 300 người mất việc ở Tadworth, các nhà lãnh đạo công đoàn tiên đoán sẽ có thêm nhiều người mất việc nữa trong vùng, trong các xí nghiệp cung cấp các thiết bị cho Công ty Fernside Engineering.
Reports are coming in of a 100 mph car chase through the roads of Hampshire.
Chúng tôi vừa nhận được tin về cuộc săn đuổi bằng xe hơi tốc độ 100 dặm/giờ qua những đường phố ở Hampshire.
Police disturbed a gang of men who were breaking into a chemist's in Lydford.
Cảnh sát đã chận bắt một nhóm người đang đột nhập vào một tiệm thuốc tây ở Lyndford.
However, the men escaped in a stolen Jaguar saloon, and the police chase them through the New Forest at high speed.
Tuy nhiên những tên này đã thoát được bằng xe hơi Juguard do chúng cướp được và cảnh sát đuổi theo chúng qua vùng New Forest với tốc độ cao.
The Jaguar was forced off the road near Bransley.
Chiếc Juguard bị ép văng khỏi đường gần Bransley.
The men were armed with short-guns, but nevertheless police- officers chased them across a field.
Bọn cướp được vũ trang bằng súng trường đi săn, nhưng các nhân viên cảnh sát đã rượt chúng chạy qua một cánh đồng.
Several shots were fired; fortunately, however, no one was injured, and the men were taken into custody.
Có nhiều phát súng nổ, may mắn là không có ai bị thương, và những tên cướp này đã bị bắt giữ.
Brighton Belle XIV, a four-year-old Dalmatian bitch, became the "Supreme Champion Dog" at Cruft's Dog Show in London.
Brighton Belle XIV, một con chó cái 4 tuổi thuộc nòi Dalmatian đã trở thành con chó "Vô địch tuyệt đối" ở Cuộc biểu diễn chó ở Cruft, Luân Đôn.
There were almost 10,000 dogs on show, worth around £8,000,000.
Có gần 10.000 con chó tham gia, trị giá khoảng 8 triệu pao.
There were 120 judges looking at 144 different breeds of dog.
Có 120 giám khảo cho điểm 144 nòi chó khác nhau.
Brighton Belle XIV is expected to earn up to £100,000 in breeding and advertising fees.
Brighton Belle XIV có hy vọng sẽ mang lại cho chủ 100.000 pao tiền gây giống và quảng cáo.
And lastly, sport. Eastfield United are through to the next round of the European Cup
Và cuối cùng là tin thể thao. Đội Eastfield United đã vào được vòng kế tiếp của Cúp châu Âu
after an exciting match in Scotland. Dunromin Rangers scored twice in the first half,
sau một trận đấu ly kỳ ở Scốt-len. Trong hiệp nhất Dunromin Rangers đã ghi bàn 2 lần
and although Eastfield were two down at half-time, they went on to win with a hat trick by Trevor Franklin in the second half.
và mặc dù Eastfield thua 2 điểm khi hiệp một chấm dứt, họ vẫn thắng do công của Trevor Franklin một mình ghi 3 bàn ở hiệp hai.
Towards the end of the second half, Franklin was limping because of a knee injury,
Gần cuối hiệp hai, Franklin đi khập khiễng do chấn thương đầu gối
but nevertheless managed to score the wining goal one minute from time.
nhưng đã tìm cách ghi bàn thắng một phút trước khi hiệp hai chấm dứt.
The game was stopped twice because of fighting in the crowd,
Trận đấu bị gián đoạn hai lần vì có ẩu đả trong đám đông khán giả,
but in spite of the trouble, and in spite of the appalling weather, both teams played well.
nhưng dù có sự lộn xộn này và dù thời tiết rất xấu, cả hai đội đều chơi rất hay.
Viewers will be able to see highlights of the match after the news.
Khán giả sẽ được xem những pha gây cấn nhất của trận đấu sau bản tin này.
Học câu