Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Stanley Walsh, the Eastfield United football star, is in the news again.
Stanley Walsh, ngôi sao bóng đá của Eastfield United, lại được đưa tin.
Yesterday he didn't arrive for a training session.
Ngày hôm qua, anh ấy không đến buổi luyện tập.
Last night, Brian Huff, Eastfield's manager, was very angry.
Tối qua, Brian Huff, quản lý của Eastfield đã rất tức tối.
Stanley has had a lot of arguments with Huff.
Stanley đã cãi nhau nhiều với Huff.
Huff spoke to our reporter last night.
Huff đã trò chuyện với phóng viên của chúng tôi tối qua.
Where is Stanley, Mr Huff?
Stanley ở đâu, ông Huff?
We don't know.
Chúng tôi không biết.
When did you last see him?
Lần cuối ông thấy anh ta là khi nào?
We spoke to each other five days ago, I haven't see him since then.
Chúng tôi nói chuyện với nhau năm ngày trước. Kể từ lúc ấy thì tôi không gặp cậu ta.
How angry are you?
Ông giận dữ chứ?
Very. This is the end.
Rất giận. Đây là dấu chấm hết.
Stanley Walsh won't play for us again.
Stanley Walsh sẽ không chơi cho chúng tôi nữa.
But Stanley's the best player in England, isn't he? Did he give a reason?
Nhưng Stanley là cầu thủ giỏi nhất ở England, đúng không? Anh ấy có đưa ra lí do gì không?
No, he didn't.
Không cậu ta không.
Has Stanley got any personal problems, Mr Huff?
Hay Stanley có vấn đề cá nhân gì, ông Huff?
I don't know... but he's a very selfish man.
Tôi không biết... nhưng cậu ta là một người ích kỉ.
He only thinks about himself.
Cậu ta chỉ nghĩ tới bản thân mình.
Our reporter later spoke to Mrs Lucy Walsh in her £50,000 apartment.
Phóng viên của chúng tôi sau đó đã gặp chị Lucy Walsh trong căn hộ trị giá £50,000 của mình.
Where is Stanley, Mrs Walsh?
Stanley đâu, cô Walsh?
I don't know and I don't care.
Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm.
When did you last see him?
Cô gặp cậu ta lần cuối lúc nào?
We haven't seen each other for two weeks.
Chúng tôi đã không gặp nhau hai tuần nay.
Have you spoken to each other... or written to each other recently?
Gần đây hai người có nói chuyện... hay là viết cho nhau không?
No, We never want to see each other again.
Không. Chúng tôi không bao giờ muốn nhìn mặt nhau nữa.
But why, Mrs Walsh?
Nhưng tại sao vậy, cô Walsh?
Ask Stanley!
Hỏi Stanley ấy!
Our reporter found Stanley at his villa in Spain.
Phóng viên của chúng tôi tìm thấy Stanley ở biệt thự của anh ấy ở Tây Ban Nha.
He was with Inger Carlson, the Swedish actress, he seemed very happy.
Anh đang ở cùng với Inger Carlson, một diễn viên Thuỵ Điển, anh có vẻ rất hạnh phúc.
How long have you know each other, Stanley?
Hai người quen nhau bao lâu rồi, Stanley?
We met each other in a disco three weeks ago. It was love at first sight.
Chúng tôi gặp nhau ở sàn nhảy ba tuần trước. Đó là tình yêu sét đánh.
But what about your football?
Thế còn về bóng đá thì sao?
Oh, football can wait.
Ồ, bóng đá có thể đợi sau.
Inger's the most important thing in my life.
Inger là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.
We love each other very much and we understand each other.
Chúng tôi rất yêu và hiểu nhau.
And you wife, Stanley?
Thế còn vợ anh, Stanley?
What about your wife?
Vợ anh thì sao?
Oh, that finished a long time ago.
Oh, chuyện đó kết thúc lâu rồi.
What happened?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Well, I was in love with Lucy for a long time.
Ồ, tôi đã yêu Lucy rất lâu.
We taught each other a lot, but...
Chúng tôi dạy cho nhau nhiều điều lắm, nhưng...
But what?
Nhưng sao?
Well, we started to hate each other.
Ồ, chúng tôi dần bắt đầu ghét nhau.
We couldn't even look at each other.
Chúng tôi thậm chí chẳng thể nhìn nhau nữa.
So, what are you going to do next?
Vậy, tiếp theo bạn định làm gì?
I don't know... Ask Inger!
Tôi không biết... Hãy hỏi Inger!
Học câu