17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

birthday

ngày sinh, sinh nhật

Xóa

stores

cửa hàng

Xóa

afford

có đủ khả năng, có đủ điều kiện

Xóa

sweet

ngọt

Xóa

computer

máy tính điện tử

Xóa

weekend

kỳ [nghỉ] cuối tuần (bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật)

Xóa

downstairs

xuống cầu thang, xuống gác

Xóa

thoughtful

trầm tư, tư lự